Valve maakt drastische anti-cheat maatregelen bekend voor CS:GO in China

Met de aankomende release van CS:GO op het Chinese gameplatform Perfect World, krijgt China voor het eerst haar eigen servers. Om deze servers cheat-vrij te houden worden strenge maatregelen genomen. Gebruikers die de game willen kopen zullen dit moeten doen door een service genaamd Alipay (een soort Paypal). Om van die service gebruik te maken moeten gebruikers persoonsgegevens invullen, maar ook hun telefoonnummer en bankrekeningnummer. Als iemand vervolgens als cheater wordt bestempeld in CS:GO, dan worden al die gegevens van Perfect World geband. Je zult dus een compleet nieuwe set gegevens moeten verzamelen en aanmaken wil je de game blijven spelen.

Hiermee worden dus alle games die op Perfect World staan onspeelbaar, tenzij een gebruiker een nieuwe email, bankrekening en een nieuw telefoonnummer regelt. Afschrikwekkend is het zeker, maar of het ook effectief is blijkt pas bij de release van CS:GO in China op 18 april.

Tags: