League of Legends: Pro-Tips & 1 vs 1 – IGN Masterclass

In deze IGN Masterclass video beantwoord League of Legends Pro Go Mally vragen van de kijkers en speelt hij potjes 1 vs 1.